Organisasi Profesi/Ilmiah

2006-2011 – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orwil Aceh)  –   Ketua Devisi SDM

2006-2008 – Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry  –   Tenaga Ahli

2006-2009 – Pusat Pembinaan Madrasah dan Dayah   –  Tenaga Ahli

2008- Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS)   –  Pendiri/Tenaga Ahli

2008 – Pusat Kajian Sosial dan Kemasyarakatan   –  Tenaga Ahli

2008-2012 – Korps Alumni IAIN Ar-Raniry (KONIRY)  –   Ketua Dewan Pakar

2011-2015 –  Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orwil Aceh)  –   Sekretaris