Kuala Lumpur – Ilmu filsafat tidak saja sebatas penjelasan tanpa makna. Pada dasarnya filsafat mendorong sesorang menjadi maju dan dinamis dalam berkehidupan. Demikian hal itu diutarakan oleh Dekan Ushuluddin IAIN ArRaniry, Dr. Syamsul Rijal, M.Ag dalam presentasi ilmiah di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Kuala Lumpur. “Falsafah sebagai sistem keilmuan islam dengan kawasan jelajah nalar yang mumpuni bersifat urgen di dalam pemberdayaan umat. Ia hadir sebagai pemberi makna hidup...

by admin on June 4, 2013

Citizen Reporter : DR ABDUL WAHID, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, melaporkan dari Kelantan, Malaysia DALAM rangkaian kunjungan ilmiah (tour study) Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh ke Kelantan, pengalaman tsunami pun menjadi objek yang menarik bagi ilmuwan bidang ilmu geologi Universitas Malaysia Kelantan. Betapa tidak, selama ini mereka mengkaji dan meneliti segala hal yang berkaitan dengan geofisika di bawah Fakultas Ilmu Sains Kebumian (Faculty of Earth Science)....

by admin on June 3, 2013