Asa dalam Doa

  ya Allah sungguh banyak anugerah yang telah Engkau titipkan kepadaku Engkau beri aku kehidupan yang sarat makna pikiran untuk memaknai kehidupan pekerjaan untuk menjalani kehidupan Engkau beri aku kesabaran agar teguh pendirian dalam segala bentuk ujianMu Engkau beri aku hasrat serta keinginan agar bermuara kepada peningkatan... more →
Posted in: Uncategorized