Argumen al-Harakat Ranah Filsafat Metafisika Ibn Thufail

*Resume kuliah 22/10/2012 Nama lengkap Ibnu Thufail adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abd al-Malik Ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Thufail. Ia dilahirkan di Cadix, Provinsi Granada, Spanyol, 506 H/1110 M. dia berasal dari suku Arab terkemuka dan lebih dikenal dengan sebutan Abu Bacer. Ibnu Thufail menguasai pelbagai bidang ilmu, terkenal... more →
Posted in: Makalah